Tháng Sáu 4, 2023

Real Madrid đã công bố một tuyên bố về hành vi phân biệt chủng tộc mà Vinicius Junior phải chịu trong trận đấu với Valencia vào Chủ nhật.

“Real Madrid CF lên án mạnh mẽ các sự kiện diễn ra ngày hôm qua đối với cầu thủ Vinícius Junior của chúng tôi. Những sự kiện này thể hiện một cuộc tấn công trực tiếp vào mô hình cùng tồn tại xã hội và dân chủ của Nhà nước chúng ta dựa trên luật pháp. Real Madrid tin rằng các cuộc tấn công như vậy cũng cấu thành một tội thù hận, và do đó đã đệ trình báo cáo tương ứng lên Văn phòng Tổng chưởng lý, cụ thể là với Văn phòng Công tố chống tội thù hận và phân biệt đối xử, để điều tra sự thật và những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm.

Điều 124 của Hiến pháp Tây Ban Nha quy định rằng vai trò của Văn phòng Công tố là thúc đẩy việc theo đuổi công lý để bảo vệ tính hợp pháp và các quyền của công dân cũng như lợi ích công cộng. Với mức độ nghiêm trọng của các sự kiện đã diễn ra, Real Madrid đã kháng cáo lên Văn phòng Tổng chưởng lý, mà không ảnh hưởng đến tư cách là công tố viên tư nhân trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào có thể được bắt đầu.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *